içerik yükleniyor...Yüklenme süresi bağlantı hızınıza bağlıdır!

HER 3 DAKİKADA BİR İŞ KAZASI

Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) göre İş Sağlığı ve Güvenliği; tüm mesleklerde çalışanların bedensel-ruhsal-sosyal yönden iyilik hallerinin korunması, geliştirilmesi ve en üst düzeyde sürdürülmesidir. Genel bir ifade ise işyerlerinde çalışanların sağlıklı ve güvenli çalışmalarını sağlamak üzere alınması gereken tedbirler serisidir.

İş güvenliğinin amacı çalışanları, tehlike ve sağlığı bozucu nedenlere karşı korunması, çalışma ortam ve koşullarının düzeltilmesi,  tehlikelerin ve sağlığa zarar verebilecek nedenlerin ortadan kaldırılması,  işyerinde, çalışanların daha rahat ve güvenli çalışabileceği sağlıklı bir çalışma kişi sakat ortamı yaratmak,  bu çalışmaların tümünün sistemli ve yöntemli biçimde yapılmasıdır. İş kazası; bir işyerinde normal iş akışını geçici ya da sürekli durduran her türlü beklenmeyen olaydır.

TÜRKİYEDE
Her 3 dakikada bir iş kazası oluyor.
90 dakikada bir sakat kalıyor.
4 saatte bir kişi hayatını kaybediyor.

Türkiye’de ise her gün 4 kişi hayatını kaybediyor. Her yıl 15.000 kişi sakat kalıyor. Her yıl 140.000 kişi kaza iş kazası geçiriyor.

Maalesef iş kazaları en çok inşaat, madencilik ve metal iş kollarında meydana gelmektedir.

 İş sağlı ve güvenliği açısından çalışan sağlığını olumsuz etkileyen faktörlerden biri de meslek hastalıklarıdır. Çalışanın işin yürütülmesi aşamasında geçici veya sürekli hastalık, sakatlık ve ruhsal bozukluklara uğramasıdır.

Kazaların çoğu, güvensiz davranış ve şartlardan veya bunların birleşmesinden meydana gelir.

İş kazalarında en önemli unsurlardan güvencesiz koşullar ve güvencesiz davranışların elimine edilmesi büyük önem taşımaktadır. İş kazalarının önlenmesi kişiyi uygun işe yerleştirme, risk değerlendirmesi eğitim denetim, disiplin, gözetim ve güvensiz koşullarında elimine edilmesi ile mümkün olacaktır. Bu çalışmaların başarıya ulaşması için devletin ve işverenlerin üzerine düşen görevleri yerine getirmeleri, çalışanlarımızın da iş sağlığı ve güvenliği konusundaki haklarına sahip çıkmaları, bu hakların takipçisi olmaları gereklidir. Sağlıklı ve güvenli iş yerlerinin oluşması, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenebilmesi için, iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturmalı ve tüm topluma yaygınlaştırılmalıdır.

Esenlikler dilerim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI
FACEBOOK YORUM
Yorum