içerik yükleniyor...Yüklenme süresi bağlantı hızınıza bağlıdır!

ÜLKEMİZDE GAZETECİLİK EVRİLİYOR

İşte günümüz gazeteciliğinin olmazsa olmaz ilkeleri

1- Gazetecinin temel görevlerinden biri de gerektiğinde gerçekleri çarpıtarak ve  sansürleyerek aktarabilmektir.

2- Gazeteci gerektiğinde demokratik değerlere ve insan haklarına aykırı, kendisi ve patronunun çıkarına yayın yapabilmelidir.

3- Haber, yorum ve görüşler, okur ve izleyicinin yayının niteliğini anlamasını engelleyecek biçimde, birbirine karıştırılması gerekebilir, Gazeteci bu algı operasyonlarını yapabilmeli ve ali cengiz oyunlarını uygulayabilmelidir.

4- Gazeteci masumiyet karinesine saygılı olmayı bırakmalı, suçluluğu yargı kararıyla sabit olmayan kişileri suçlu ilan edebilecek haberciliği yapabilmelidir.

5- Gazeteci; gerektiğinde kurtarması gereken bir zanlı yararına haber yapabilmeli, burada suçlu olarak gösterilmesi istenen kişiyi ipe götürebilecek atraksiyonları oluşturabilmelidir.

6- Yaptığı yanlı ve etik dışı haberlerde çalıştığı kurum veya kuruluşun zan kalmaması için her türlü yasanın ardından dolanabilecek dümenleri çevirebilmeli, gelebilecek cezaları devre dışı bırakabilecek önemli detayları habere yerleştirmelidir.

7- Gazeteci, yazdığı her haberi çalıştığı kuruma veya kendisine yararlı  hale getirebilme becerisine sahip olmalıdır.

8- Gazeteci, tekzip, cevap veya tazminat hakkı gerektiğinde, karşı tarafı tehdit edip bu çabalarından vazgeçirecek haberler yapabilmelidir.

9- Gazeteci, şiddeti haklı gösteren, özendiren ve kışkırtan, nefret ve düşmanlığı körükleyen nitelikte yayın yapabilmeli, haberleri bu yönde hazırlayabilmelidir.

10- Gazeteci ırka, milliyete, etnik kökene, cinsel kimliğe, dile, dine ve mezhebe yönelik ayrımcılığı teşvik edecek her türlü yayını yapmalı, çıkarına uymadığında babasını bile tanımamalıdır.

11- Habere konu edilen veya edilmesi düşünülen kişi ve kurumlardan, hediye, maddi çıkar veya ayrıcalık beklemek gazetecinin en doğal hakkıdır. Avantayı almadan iş yapmama hakkı her zaman saklıdır.

12- Özel yaşamın gizliliği ilkesine uymak, gazeteciye gelecek avantanın önündeki engellerden biridir. Ayrıca gazeteci, işine geldiğinde haber kaynaklarını açıklama konusunda da asla tereddüt etmemelidir.

13- Gazeteci haberi araştırırken gizli kamera, izinsiz ses kaydı, kimlik gizleme ve benzeri yöntemleri kullanabilir. Bu gazetecinin en doğal hakkıdır.

14 - Gazeteci her türlü mesleki ahlak, objektif habercilik, kamu yararı gözetme, gibi çağdışı kalmış prensipleri ayağının altına alır, Sektörde kalmak isteyen her gazeteci bu yeni ilkelere uymak zorundadır, yoksa meslekte asla bi baltaya sap olamaz.

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI
FACEBOOK YORUM
Yorum