içerik yükleniyor...Yüklenme süresi bağlantı hızınıza bağlıdır!

Kamu ihale yasası TBMM'de

Eleştirilen Kamu İhale Yasası, yapılan yeni düzenlemelerle birlikte Meclis'e sunulacak. Sona doğru yaklaşan Kamu İhale Yasası'ndaki yeni düzenlemede yasaklı firmanın ceza süresinin daha uzun olması, yeni kurulan şirketlerin hemen ihaleye girmesinin engellenmesi gibi kararlar bulunuyor.

Kamu ihale yasası TBMM'de
Haberi Sesli Dinle

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan hükümetin ise Ekonomik Reformlar Paketi’yle duyurduğu Kamu İhale Yasası, gelen eleştiriler sonrası yeniden düzenlendi. Sona yaklaşan yasada istisnaların bir bölümü kaldırılırken ihaleye giremeyeceklerin kapsamı da genişletildi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre; yasada düzenlenerek yer alan konular içinde ihalelerin daraltılması, yeni şirketlerin ihalelere girmesinin engellenmesi, ihalelere katılmaktan yasaklı olanların ceza süresinin uzatılması gibi kararlar yer alıyor.

DÜZENLEMELERDE YER ALAN ANA KONULAR

- Kamu İhale Kanunu dışına çıkartılan alım ve ihaleler daraltıldı. Olağanüstü haller, seri üretim gibi sıralanan bazı gerekçelerin dışında tüm alımlar, yasa kapsamında yapılacak. Bazı ihaleler, ‘Sektörel Kamu Alımları Kanunu’ kapsamına, bazıları ise ‘Sosyal ve Özel Nitelikli Alımlar’ kapsamına alındı. Bu ihaleler, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek esaslara göre yapılacak.

- Pazarlık usulu ile yapılacak ihalelerin kapsamı yeniden düzenlenecek. Devlet Malzeme Ofisi tarafından yapılacak alımların, kanunda belirlenen ihale usullerine göre yapılması zorunluluğu getirilecek.

- İhalelere katılacakların yeterliliklerin saptanması için sertifikasyon sistemi getirilecek. İhale öncesinde kurulacak bilişim sistemi üzerinden ön inceleme yapılarak, yeterlilik belgesi yerine sertifikaların tespiti yapılacak. Bu incelemede, Vergi ve SGK borcunun olup olmadığına da bakılacak.

İHALEYE KATILAMAYACAKLAR KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

- İhalelerde teminat olarak kabul edilecek değerlerin kapsamı genişletilecek. Aşırı düşük tekliflerin açıklama istenmeksizin reddedilmesine olanak sağlanacak. Bundan sonra ihaleye yönelik itirazlar, ihalenin yapıldığı idareye değil, Kamu İhale Kurumu’na yapılacak.

- Kamu ihalelerine katılamayacaklar kapsamına, terörizmin finansmanı, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, sahtecilik, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve insan ticareti suçlarından hüküm giyenler de dahil edildi.

- İhalelere yasaklarının süresi uzatılacak. İhalelere katılmaktan yasaklı olma süresi 3 yıla çıkartılacak.

Bu yasakların, bunu gerektiren fiil ve davranışın meydana geldiği tarihten itibaren en geç 5 yıl içinde verilmesi zorunlu hale getirildi. Yasak ertelemesi yapılmayacak.

3 GÜN ÖNCE KURULAN FİRMALARIN İHALEYE GİRMES ENGELLENECEK

AK Parti kurmayları, yapılan düzenlemelerin, suistimalleri önleyeceğini belirterek, “Üç gün önce kurulan firmaların ihalelere girmesi önlenecek. Çantacı tabir ettiğimiz ihale komisyonculuğuyla geçinenlerin ortadan kaldırılması sağlanacak. Ayrıca, online sistem ve elektronik ihale sayesinde, ortak hareket ederek, kamuyu zarara sokmak gibi olaylar önlenecek. Örneğin 3 günlük firmaya restorasyon ihalesi verilmeyecek” değerlendirmesi yaptı.


-karar

Tarih: 03-10-2021

FACEBOOK YORUM
Yorum